شرکت بسته بندی مواد غذایی سهند پاک پارسیان

تعاريف و اصطلاحات

تعاريف و اصطلاحات

– حبوبات

منظور از حبوبات، دانه هاي رسيده ارقام عدس، لوبيا ، نخود، ماش وباقلا مي باشد.

– لوبيا

منظور از لوبيا دانه رسيده ارقام مختلف گياه گونه Phaseolus vulgaris‌ از خانواده Leguminosae  مي باشد و شامل ارقام مختلف لوبياي سفيد ، لوبياي قرمز، لوبياي چيتي و لوبياي چشم بلبلي و سويا مي باشد (  مطابق با آخرين تجديد نظراستاندارد ملي ايران به شماره ۲۸)

ياد آوري

لوبياي چشم بلبلي از جنس Vigna به نام Vigna sensis‌  مي باشد.

– نخود

نخود دانه گياهي است يكساله با نام علمي Cicer arientinum از خانواده Leguminosae  كه دو لپه بوده و لپه ها به وسيله پوسته اي كامل به يكديگر چسبيده اند . نخود از ديد رنگ و شكل ( اندازه ) به دو گروه زير تقسيم مي شود

نخود هايي كه در اين گروه قرار دارند. اكثراً داراي پوست زرد يا كرم رنگ و عموماً دانه درشت هستند. اين نخود ها در ايران به نخود سفيد معروف هستند .ب- نخود تيپ دسي (Dsi)‌         

نخودهايي كه دراين گروه قرار دارند. اكثراً داراي پوست رنگين ( قهوهاي مايل به قرمز يا سياه ) و معمولاً دانه هاي ريز هستند و براي تهيه لپه مصرف مي شوند. ( مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۹۶ )

– لپه

منظور از لپه ، لپه نخود است كه عبارتست ازنيمه دانه رسيده و پوست گرفته رقم هاي ويژه اي از گياه نخود با نام علمي Cicer arientinum‌  از خانواده Leguminosae  ( مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۹۷ )

– عدس

به دانه گياه عدس بانام علمي Lens esculenta moene از خانواده Leguminosae گفته مي شود. كه دولپه بوده و لپه ها به وسيله پوسته اي به يكديگر چسبيده اند. عدس ارقام مختلف، از نظر رنگ و اندازه متفاوت مي باشند. ( مطابق با آخرين تجديد نظراستاندارد ملي ايران به شماره ۲۷ )

 – ماش

دانه گياهي با نام علمي .Vicia sativa l  از خانواده Leguminnosea مي باشد  ( مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۹۹ )

– باقلاي خشك

منظور از باقلا، دانه ارقام مختلف گياه .Vicia faba l‌ از خانواده leguminosae‌ مي باشد كه درمراحل مختلفي از رشد برداشت شده وبه منظور نگهداري و مصرف به صور زير خشك و عرضه    مي شود.

– باقلاي سبز با پوست

منظور دانه اي است كه قبل از رسيدن كامل هنگامي كه رنگ دانه آن سبز است برداشت شده ، پس از بيرون آوردن دانه ها از غلاف با پوست روي دانه خشك مي شود.

– باقلاي سبز بدون پوست

منظور دانه اي است كه قبل از رسيدن كامل برداشت شده و پس از بيرون آوردن دانه ها از غلاف، پوست روي دانه را نيز جدا كرده و بدون پوست روي دانه خشك مي شود و مي تواند به صورت درسته يا لپه باشد.

– باقلاي رسيده

منظور دانه اي است كه به رشد كامل رسيده ، رنگ آن زرد شده و پس از خارج كردن دانه ها از غلاف با پوست يا بدون پوست به صورت درسته يا لپه خشك شده باشد ( مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۹۸  )

– غلات

غلات به دانه هاي گياهاني از خانواده Gramineae گفته مي شود كه شامل گندم، برنج، ذرت، جو، چاودار، ارزن و يولاف مي باشد.

– گندم پوست كنده

گندم پوست كنده دانه گونه هاي گياهي از جنس Triticum‌ از خانواده Gramineae مي باشد كه قسمتي از پوست خارجي آن گرفته شده و داراي ويژگيهاي مطابق  با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۲۵۲۳ باشد.

– جو پوست كنده

جو پوست كنده دانه گونه هاي گياهي از جنس Hordeum  از خانواده Gramineae‌ مي باشد كه قسمتي از پوست خارجي آن گرفته شده و داراي ويژگي هاي مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۲۵۲۴ باشد.

– برنج

ياهي يكساله از خانواده غلات و از جنس Dryza sativa L‌ مي باشد كه ويژگي هاي آن مطابق آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۱۲۷ باشد.

– ذرت

دانه  ذرت از گياه Zea mays L. از خانواده غلات  ( Graminea) بوده و داراي ارقام مختلفي است كه مهمترين آنها به شرح زير مي باشد

· ذرت دندان اسبي ( Zea Mays Indentata (  كه Dent Corn نيز ناميده مي شود.

· ذرت آردي (نرم) ( Zea.Mays Amylacia) كه Flour Corn نيز ناميده مي شود.

· ذرت مومي ( Zea .Mays Ceratina) كه رقمي از ذرت دندان اسبي است و Waxy Corn نيز ناميده      مي شود.

· ذرت خشن ( Zea.Mays Indurata) كه Flint Corn‌ نيز ناميده مي شود.

· ذرت شيرين ( Zea.Mays Sacchrata (  كه Sweet Corn‌نيز ناميده مي شود.

· ذرت آجيلي ( Zea. Mays Everata) كه Pop Corn نيز ناميده مي شود.

– چاودار

دانه گياهي با نام علمي Secale Cereale ازخانواده Gramineae‌ مي باشد.

– ارزن

دانه ارزن از گياه Pennisetum Americanum از خانواده Gramineae‌ مي باشد.

– يولاف

دانه گياهي با نام علمي Avena Sativa ‌ و Aveva Byzantina از خانواده Gramineae‌مي باشد.

۴- GMP

جهت تاسيس واحد GMP عمومي و اختصاصي بايد مد نظر قرار گيرد.

۴-۱- GMP عمومي

GMP عمومي شامل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي مي باشد.

كه با كد Fdop۱۰۶۱۱v۱ برروي سايت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ( www.fdo.ir‌) موجود  مي باشد.

۴-۲- GMP اختصاصي

۴-۲-۱- انبار مواد اوليه

به منظور نگهداري حبوبات و غلات ورودي به واحدهاي آماده سازي و بسته بندي مي بايست از انبارهاي خشك با دماي زير ۲۵ درجه سانتيگراد متناسب با ظرفيت واحد توليدي استفاده گردد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت نزد سهند پاک پارسیان محفوظ است

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت سروای تی